HOŞ GELDİNİZ

Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği’nin (IALL) web sayfasına hoş geldiniz.

Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) kar amacı gütmeyen, işbirliğine dayalı dünya çapında bir organizasyondur. Bu organizasyon; ulusal ve uluslararası hukuk bilgi kaynaklarının sağlanması, yayımı ve kullanımı ile ilgilenen kütüphane, kütüphaneci ve diğer kişi ve kuruluşlardan oluşur.

1959 yılında kurulan IALL’nin beş kıta üzerinde 50’den fazla ülkede 400’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. IALL üyeleri; akademik hukuk kütüphaneleri, milli kütüphaneler, meclis kütüphaneleri, hukuk bürosu kütüphaneleri ve yüksek mahkeme kütüphaneleri gibi her tür ve büyüklükteki hukuk koleksiyonunu temsil eder.

Misyonuna uygun olarak IALL, hukuk kütüphaneciliğini ve hukuki bilgiye erişimi teşvik eder. IALL International Journal of Legal Information adlı dergiyi yayımlar ve Uluslararası Hukuk Kütüphaneciliği üzerine yıllık toplantılar düzenler. IALL, dünya çapında hukuk alanındaki bilgi profesyonelleri arasındaki ağ iletişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla uluslararası bir forum sağlar. Ayrıca, bu alandaki mesleki gelişimi yıllık toplantı katılım bursu ve staj imkanlarıyla destekler.